HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
Ms. Hạ
- 0937.337.558

Ms. Hạ
Kinh doanh - 0937.337.558

Ngành nồi hơi

AXÍT CLOHYDRIC- HCl 32%
AXÍT CLOHYDRIC- HCl 32%
SODA ASH LIGHT - Na2o3 99,2%
SODA ASH LIGHT - Na2o3 99,2%
Na3PO4
Na3PO4
SODIUM TRIPOLY( STPP)_
SODIUM TRIPOLY( STPP)_

<