HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
Ms. Hạ
- 0937.337.558

Ms. Hạ
Kinh doanh - 0937.337.558

Ngành thủy sản

CANXI CACBONAT - CACO3
CANXI CACBONAT - CACO3
PHÈN NHÔM SULPHATE( Al2(SO4)3.18H2O)
PHÈN NHÔM SULPHATE( Al2(SO4)3.18H2O)
Chlorine Ấn Độ
Chlorine Ấn Độ
Chlorine - Trung Quốc
Chlorine - Trung Quốc
MgSO4 - Magnesium chloride
MgSO4 - Magnesium chloride

<