HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
Ms. Hạ
- 0937.337.558

Ms. Hạ
Kinh doanh - 0937.337.558

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP NGÀNH XỬ LÝ NƯỚC

Phân S.A
Phân S.A
Chlorine Nippon
Chlorine Nippon
CAUSTIC SODA (XÚT)
CAUSTIC SODA (XÚT)
COPPER SULPHATE - Đồng Sulphat
COPPER SULPHATE - Đồng Sulphat
FERROUS SULFATE - Sắt Sulphat
FERROUS SULFATE - Sắt Sulphat

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP NGÀNH XI MẠ

ACID BORIC - H3BO3
ACID BORIC - H3BO3
ACID CHROMIC - CrO3
ACID CHROMIC - CrO3
Axit  LACTIC - C3H6O3
Axit LACTIC - C3H6O3
Muối Lạnh - NH4CL 99,5%
Muối Lạnh - NH4CL 99,5%
AXÍT CLOHYDRIC- HCl
AXÍT CLOHYDRIC- HCl

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP NGÀNH TẨY RỬA

ACID BORIC - H3BO3
ACID BORIC - H3BO3
CALCIUM HYPOCHLORIDE - Chlorine 70% Nippon
CALCIUM HYPOCHLORIDE - Chlorine 70% Nipp...
COPPER SULPHATE - Đồng Sulphat
COPPER SULPHATE - Đồng Sulphat
DODECYL HYDROGEN - Tạo Bọt
DODECYL HYDROGEN - Tạo Bọt
Borax Neobor
Borax Neobor

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN TỬ

AMMONIUM CHOLORIDE - Muối Lạnh Nh4cl
AMMONIUM CHOLORIDE - Muối Lạnh Nh4cl
ETHANOL (CỒN)- C2H5OH 90%, 98%, 70%
ETHANOL (CỒN)- C2H5OH 90%, 98%, 70%
HYDROGEN PEROXIDE - Oxy H2O2 50%
HYDROGEN PEROXIDE - Oxy H2O2 50%
KẼM CLORUA - ZnCl2
KẼM CLORUA - ZnCl2
Thuốc Tím
Thuốc Tím

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP NGÀNH DỆT NHUỘM

Axit  Acetic - Giấm CH3COOH
Axit Acetic - Giấm CH3COOH
ACID FORMIC - HCOOH
ACID FORMIC - HCOOH
ACID OXALIC C2H2O4
ACID OXALIC C2H2O4
Muối Lạnh - NH4CL
Muối Lạnh - NH4CL
AMONIAC - NH4OH
AMONIAC - NH4OH

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP NGÀNH CAO SU

Axit  FORMIC - HCOOH
Axit FORMIC - HCOOH
AXIT  OXALIC C2H2O4
AXIT OXALIC C2H2O4
AMONIAC - NH4OH 22%, 18%
AMONIAC - NH4OH 22%, 18%
Xút Naoh 99%, 98%
Xút Naoh 99%, 98%
Hydrogen peroxide – Oxy H2O2 50%
Hydrogen peroxide – Oxy H2O2 50%

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP NGÀNH GỖ

ACID BORIC - H3BO3
ACID BORIC - H3BO3
AMMONIUM CHOLORIDE - Muối Lạnh Nh4cl
AMMONIUM CHOLORIDE - Muối Lạnh Nh4cl
AMONIAC - NH4OH 22%, 18%
AMONIAC - NH4OH 22%, 18%
Naoh 98%, 99%
Naoh 98%, 99%
HCL 32%
HCL 32%

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP NGÀNH THỨC ĂN GIA SÚC

Đồng Sunphat
Đồng Sunphat
FERROUS SULFATE - Sắt Sulphat
FERROUS SULFATE - Sắt Sulphat
KẼM OXIT- ZnO
KẼM OXIT- ZnO
magie Sunphat
magie Sunphat
SODIUM BICARBONATE - NaHCO3
SODIUM BICARBONATE - NaHCO3

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP NGÀNH THỦY TINH VÀ GẠCH MEN

AXÍT FLOHYDRIC- HF
AXÍT FLOHYDRIC- HF
NIKEN CACBONATE
NIKEN CACBONATE
SODA ASH LIGHT - Na2o3 99,2%
SODA ASH LIGHT - Na2o3 99,2%
SODIUM NITRATE - NaNO3
SODIUM NITRATE - NaNO3
SODIUM NITRITE - NaNO2
SODIUM NITRITE - NaNO2

HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP

ACID BORIC - H3BO3
ACID BORIC - H3BO3
ACID GIBBERELLIC- GA3
ACID GIBBERELLIC- GA3
AXIT HUMIC - HUMIC
AXIT HUMIC - HUMIC
ACID PHOSPHORIC 85%
ACID PHOSPHORIC 85%
AMINO ACID
AMINO ACID
BORAX PENTAHYDRAT
BORAX PENTAHYDRAT
BORIC ACID
BORIC ACID
COPPER SULPHATE
COPPER SULPHATE
DIAMMONIUM
DIAMMONIUM

Hóa Chất Tẩy Rửa

HÓA CHẤT DUNG MÔI

ACETONE- C3H6O
ACETONE- C3H6O
ACETONE- C3H6O
ACETONE- C3H6O
BUTYL ACETATE- C6H12O2
BUTYL ACETATE- C6H12O2
BUTYL ACETATE- C6H12O2
BUTYL ACETATE- C6H12O2
DẦU ÔNG GIÀ-
DẦU ÔNG GIÀ-
DẦU ÔNG GIÀ-
DẦU ÔNG GIÀ-
ETHYL ACETATE( EA) - C4H8O2
ETHYL ACETATE( EA) - C4H8O2
ETHYL ACETATE( EA) - C4H8O2
ETHYL ACETATE( EA) - C4H8O2
IPA - Iso Propyl Alcohol
IPA - Iso Propyl Alcohol
IPA - Iso Propyl Alcohol
IPA - Iso Propyl Alcohol
METHANOL- CH3OH
METHANOL- CH3OH
METHANOL- CH3OH
METHANOL- CH3OH
METHYL ETHYL KETONE( MEK)
METHYL ETHYL KETONE( MEK)
METHYL ETHYL KETONE( MEK)
METHYL ETHYL KETONE( MEK)
METHYLENE CHLORIDE-
METHYLENE CHLORIDE-
METHYLENE CHLORIDE-
METHYLENE CHLORIDE-
TOLUENE- C7H8
TOLUENE- C7H8
TOLUENE- C7H8
TOLUENE- C7H8
XYLENE- C8H10
XYLENE- C8H10
XYLENE- C8H10
XYLENE- C8H10

Hóa Chất Xử Lý Nước Thải

Hóa Chất Xử Lý Nước Thải

TIN TỨC - ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

Phân S.A
Phân S.A
Chlorine Nippon
Chlorine Nippon
CAUSTIC SODA (XÚT)
CAUSTIC SODA (XÚT)

HÓA CHẤT THỰC PHẨM

Hóa Chất Phụ Gia

Hóa Chất Phụ Gia

<